Rots en Water

Gedurende 4 dagen gaan we intensief aan de slag met Rots en Water:

  • ROTS = voor jezelf opkomen, grenzen aangeven, weten wat je wil, zelfvertrouwen uitstralen,… –> we ontwikkelen onze KRACHT en WEERBAARHEID
  • WATER = contact maken, luisteren, rekening houden met de ander,… –> we ontwikkelen ons vermogen om MET ANDEREN SAMEN TE SPELEN EN TE LEVEN

We ontdekken beide kwaliteiten in onszelf en leren ze allebei in te zetten. Het ene kind zal zichzelf eerder wegcijferen en mag wat meer leren voor zichzelf op te komen (Rots), terwijl het andere kind het misschien net moeilijk vindt om voldoende rekening te houden met een ander (Water). We gaan actief aan de slag via spel en beweging en werken veel met onze lichaamstaal. We bouwen samen aan een veilige groepssfeer waarin ieder op zijn tempo aan de slag kan.

Voor wie?

De Rots en Water training die wij aanbieden is geschikt voor kinderen tussen 9 en 12 jaar.

Doorgaans is het merendeel van de deelnemers wat meer introvert en volgen zij de training om meer weerbaar te worden. Een aantal kinderen volgen de training net om wat meer rekening te leren houden met anderen, en die combinatie binnen één groep is erg waardevol! Om elke deelnemer een veilig gevoel te kunnen waarborgen, vragen we wel dat kinderen van het “Rotstype” enig inzicht vertonen in hun gedrag en gemotiveerd zijn om hieraan te werken. Bij twijfels, kan je voor inschrijving even telefonisch contact opnemen. In sommige situaties raden we aan om eerst individueel met bepaalde thema’s aan de slag te gaan.

Waarom rots en water?

Het Rots en Waterprogramma heeft als doel het welbevinden van kinderen te vergroten en sociale problemen waaronder pesten, conflicten, uitsluiting en grensoverschrijdend gedrag te verminderen.

Kinderen leren vooral door te doen. Zij beschikken vaak over een enorme dosis energie die uitnodigt en soms dwingt tot bewegen. In de Rots en Water training worden fysieke oefeningen en spel afgewisseld met momenten van zelfreflectie en gesprek. Door o.a. gebruik te maken van de Rots en Watertaal, maken we hen meer bewust van hun gedrag en wat dat met de ander doet. We oefenen in bijna echte, maar veilige situaties om de transfer naar de dagelijkse praktijk te optimaliseren.

Rots en water : praktisch

Na inschrijving ontvangen de ouders een kort vragenlijstje over hun kind zodat we op voorhand de nodige informatie en aandachtspunten van het kind weten.
De training wordt gegeven op vier dagen in een schoolvakantie. De sessies duren steeds 2,5 uur met een korte pauze waarbij de kinderen iets kunnen drinken en/of eten. Deze pauze is ook erg waardevol om spontane interacties tussen de kinderen te observeren en hierop terug te komen binnen de training. Na een 6-tal weken volgt er nog een terugkomles op een zaterdag met een opfrissing van de belangrijkste “tools” uit Rots en Water en tijd om terug te blikken hoe Rots en Water aan bod kwam in het dagelijkse leven.

Elke dag worden er oefeningen en reflectiemomenten aangeboden rond twee thema’s:

  • Dag 1: Kennismaking +  Lichaamstaal: Sterk staan
  • Dag 2: Lichaamstaal: Sterk staan +  Grenzen waarnemen en aangeven
  • Dag 3: Leiden, volgen en samenwerken  + Pesten en gepest worden
  • Dag 4: Omgaan met problemen + Wat neem ik mee?
  • Terugkomles na 6 weken: Opfrissing + Reflectie & afsluiting

De oefeningen bouwen op elkaar voort zodat stelselmatig kinderen meer uitgedaagd worden. Op het einde van elke lesdag worden de kinderen uitgenodigd een korte reflectie te schrijven in hun werkboekje. In dit werkboekje staat ook een overzicht van alle oefeningen mee met de doelstelling erbij.

Wat mag u verwachten na deze training?

Kinderen hebben veel ervaringen opgedaan in het opkomen voor zichzelf rekening houdend met de ander. Ze hebben in een veilige omgeving kunnen experimenteren met hun lichaamstaal, hun stemvolume, hun uitstraling. Ze kennen zichzelf beter en hebben heel wat  nieuwe “tools” in zich om in te kunnen zetten in hun dagelijkse leven.

We willen u er echter ook attent op maken dat de Rots en Watertraining geen therapie is. Het volgen van een training kan een puzzelstukje zijn in het hele ontwikkelingsproces van het kind, maar doet (langdurige) problemen ook niet plots verdwijnen.

Uw kind krijgt dagelijks een werkboekje mee naar huis met een overzicht van alle oefeningen en een korte reflectie dat uw kind zelf ingevuld heeft op het einde van elke les. Aan de hand van dit werkboekje kan je als ouder ook in gesprek gaan met je kind over zijn/haar ervaringen en hoe hij deze in dagelijkse situaties kan toepassen. Zo kan je zelf je kind begeleiden om een transfer te maken van de training naar de dagelijkse realiteit. Na een 6-tal weken volgt er nog een laatste les die deze transfer naar het dagelijkse leven ook verder stimuleert.

U kan na afloop van de training telefonisch contact opnemen met de lesgeefster voor individuele feedback.

Kostprijs

180 euro (incl. werkboekje en terugkomsessie na een 6-tal weken)

Annulatievoorwaarden:

Is uw kind ingeschreven in een cursus of training, maar kun je niet langer deelnemen?
Dan zijn volgende bijzondere annuleringsvoorwaarden van toepassing:

  • Als de annulatie gebeurt ten laatste 7 kalenderdagen voor de start van de cursus, krijgt u het eventueel betaalde bedrag volledig terugbetaald.
  • Als de annulatie gebeurt binnen de 7 kalenderdagen voor de start van de cursus of tijdens de cursus is terugbetaling van uw inschrijvingsgeld niet meer mogelijk. Bij ziekte (met doktersattest) kan uw kind wel nog aansluiten bij een volgende training volgens de data op de website, indien hier nog plaats vrij voor is.

Voorlopig zijn er geen trainingen meer gepland!

Plaats: Groepspraktijk “De Ondersteuning” – Wijgmaalsesteenweg 192a – 3020 Herent

Inschrijving:

Vul het formulier in via deze link.