TypTien

Vlot blind kunnen typen is een vaardigheid die tegenwoordig niet meer uit onze maatschappij weg te denken is. Belangrijk is dat dit op de juiste moment wordt aangeleerd: niet te vroeg, maar zeker ook niet te laat! De fijne motoriek moet voldoende ontwikkeld zijn, maar er mogen ook nog niet teveel jaren verstreken zijn waarop het kind of de jongere op een “foutieve” wijze het typen reeds automatiseerde. Wij geven de cursus blind typen voor 9-12 jarigen en 12-15 jarigen.

typtien1

TypTien: een psychomotorische invalshoek in het blind leren typen

Blind typen is een complexe cognitief-motorische vaardigheid. Onze methode om het blind typen aan te leren is gebaseerd op therapeutische inzichten hoe je het motorisch leren van kinderen kan verbeteren. Via deze aanpak krijgen kinderen en jongeren met en zonder leermoeilijkheden de kans om op een speelse, gevarieerde en efficiënte manier blind te leren typen. Voor kinderen met DCD, leer-, of schrijfmoeilijkheden kan de computer immers een hulpmiddel zijn, maar vormt het leren typen vaak een extra uitdaging.

Hoe werkt de methode?

 • we gebruiken veel verschillende leerkanalen (zowel auditief, visueel, motorisch-tactiel, geheugen, als redeneren,…) om het blind typen aan te brengen
 • we leggen geen stresserende tijdsdruk op
 • we leren het typen vinger per vinger aan (i.p.v. met alle vingers tegelijk in horizontale rijen zoals bij de klassieke typmethodes)
 • we leren het automatiseren via een omweg: eerst automatiseren we de letters en letterposities vooraleer we de motorische component toevoegen. Om de letterposities gemakkelijk te kunnen onthouden maakt de methode gebruik van zinnen en verhaaltjes. Voor de linkerwijsvinger, die de letters r, t, f, g, v en b bedient, wordt dit bijvoorbeeld: De roofvogel vliegt over de top, de fazant zit in het gras, de vis zwemt in een beek. We oefenen dit op een speelse en gevarieerde manier in a.d.h.v. de invuloefeningetjes in ons werkboekje, een quiz, een raadsel, enz

Binnen de Groeiweide hebben we door jarenlange ervaring met TypTien de methode nog wat uitgebreid:

Na het oefenen van de letters en letterposities oefenen we apart de bewegingen in die de vinger moet uitvoeren op het toetsenbord, met en zonder visuele sturing. Pas als we dit goed onder de knie hebben gaan we met het werkelijke blind overtypen aan de slag waarbij we de letters van een bepaalde vinger door elkaar leren overtypen in oefenbladen. Op deze oefenbladen staan alle oefeningen duidelijk weergegeven: de kinderen typen vlak onder de tekst die ze overtypen, zo hoeven ze niet steeds te zoeken waar ze gebleven waren. Vooral voor kinderen met leermoeilijkheden kan dit een groot verschil maken. Dit stimuleert hen ook om steeds naar het scherm te blijven kijken. Indien nodig wordt er geoefend in een speciaal programmaatje waarbij de kinderen bij een foutje de backspace niet hoeven te gebruiken en zo hun handen kunnen laten staan.

Pas in een laatste fase leren we blind typen terwijl we onze denkruimte gebruiken om te bedenken wat we gaan typen en te controleren op spelling.

typtien2

De opbouw van de cursus ‘TypTien’ binnen de Groeiweide

Tijdens de schoolvakanties geven we 4x twee uur les op één week tijd. Na deze intense training wordt er een oefenschema voor thuis opgesteld. Elke week krijgt uw kind online oefenbladen doorgestuurd in een speciaal programmaatje dat u kan downloaden op uw eigen computer. De oefenbladen worden op maat afgesteld. De therapeut volgt het oefenschema van thuis uit mee op. De bedoeling is dat uw kind elke dag 5 minuutjes oefent, of 3x/week 10 minuutjes. Dit is zeer belangrijk om hetgeen geleerd werd verder te automatiseren.

Na 2-4 weken thuis oefenen vindt er een terugkomsessie plaats van 1u  om de evolutie op te volgen en worden er nog hoofdletters aangeleerd (cursus 9-12 jaar) of Franse letters/wiskundige tekens (cursus 12-15 jaar). Ook na deze sessie volgt er terug een oefenprogramma voor thuis.

Tenslotte komen we nog een laatste keer 1u samen om het typen te oefenen met tekst die we zelf bedenken tijdens het typen. Er worden dan ook enkele testjes afgenomen (oa een gerichte foutenanalyse) waarna elke gemotiveerde deelnemer een diploma ontvangt!

Het programma voor kinderen van 9-12 jaar ziet er doorgaans als volgt uit:

 • Dag 1: de linker en rechter wijsvinger (12 letters)
 • Dag 2: de linker en rechter middenvinger (6 letters/tekens) + herhaling
 • Dag 3: de linker en rechter ringvinger (6 letters/tekens) + herhaling
 • Dag 4: de linker en rechter pink (6 letters/tekens) + herhaling
 • Dag 5/Terugkomles 1: de hoofdletters en enkele leestekens
 • Terugkomles 2: typspelletjes op internet en smileys

Het programma voor jongeren van 12-15 jaar ziet er doorgaans als volgt uit:

 • Dag 1: de linker en rechter wijsvinger (12 letters) + alle letters samen
 • Dag 2: de linker en rechter middenvinger + ringvinger (12 letters/tekens)
 • Dag 3: de linker en rechter pink (6 letters/tekens) + herhaling
 • Dag 4: de hoofdletters en enkele leestekens
 • Dag 5/Terugkomles 1: Leestekens en speciale tekens (om o.a. vlot in het Frans te typen)
 • Terugkomles 2: Nauwkeurigheidsoefeningen en typspelletjes op internet

Aanbod voor scholen: In 6 of 7 lessen van 1,5 uur na schooltijd worden de lessen afgewerkt met  een wekelijks oefenschema voor thuis. De opbouw is doorgaans als volgt:

 • Week 1: linker wijsvinger
 • Week 2: rechter wijsvinger
 • Week 3: middelvingers
 • Week 4: ringvingers
 • Week 5: pinken
 • Week 6: hoofdletters en leestekens
 • Week 7: afronding

 

Wat mag u verwachten na deze cursus?

De nadruk ligt op het motorisch automatiseren van de letters zonder en het juist typen zonder op het toetsenbord te kijken. NIET op het genereren van een zeer hoge typesnelheid. Hierbij maak ik gebruik van mijn ervaring als psychomotorisch therapeut in het werken met deze kinderen om het motorisch leren optimaal te ondersteunen. Er worden max. 6 kinderen toegelaten per cursus zodat ieder kind de nodige individuele aandacht kan krijgen.

Als ouder speelt u een belangrijke en motiverende rol om het oefenen thuis verder te stimuleren! Eens de kinderen zich het blind typen eigen hebben gemaakt en dit regelmatig onderhouden wordt via schoolwerk op pc, internet, email, etc. komt de snelheid vanzelf wel met de jaren.

Praktisch

Kostprijs: 150 euro (incl. werkboekje, online oefenbladen en opvolging gedurende 2 maanden)

Kleine groepjes: min. 4 – max. 6 deelnemers

Een eigen laptop meenemen hoeft niet; er is voor ieder kind een laptop beschikbaar.

De cursus kan ook individueel gevolgd worden.

 

ZOMERVAKANTIE 2019

In de zomervakantie geven wij de cursus op 5 dagen (ma 8 juli t.e.m. vrij 12 juli) + 1 terugkomsessie (zat 31 augustus).

Maandag 8 juli + Dinsdag 9 juli + Woensdag 10 juli + Donderdag 11 juli + Vrijdag 12 juli 2019

 • 9-12 jarigen van 9u-11u

+ één terugkomsessie op zaterdag 31 augustus 2019 van 14u-15u

 

KERSTVAKANTIE 2019-2020

Maandag 23 dec + Vrijdag 27 dec + Maandag 30 dec + Vrijdag 3 januari 2020

 • 9-12 jaar: steeds van 14u30-16u30

+ 2 terugkomsessies op zaterdag 25 januari en zaterdag 15 februari 2020

 • 9-12 jaar: van 13u30-14u30

 

Schrijf hier uw kind in: 

Stuur me een email:

Naam:*
E-mail:*
Bericht: