TypTien

Vlot blind kunnen typen is een vaardigheid die tegenwoordig niet meer uit onze maatschappij weg te denken is. Belangrijk is dat dit op de juiste moment wordt aangeleerd: niet te vroeg, maar zeker ook niet te laat! De fijne motoriek moet voldoende ontwikkeld zijn, maar er mogen ook nog niet teveel jaren verstreken zijn waarop het kind of de jongere op een “foutieve” wijze het typen reeds automatiseerde. Wij geven de cursus blind typen voor 9-12 jarigen.

typtien1

TypTien: een psychomotorische invalshoek in het blind leren typen

Blind typen is een complexe cognitief-motorische vaardigheid. Onze methode om het blind typen aan te leren is gebaseerd op therapeutische inzichten hoe je het motorisch leren van kinderen kan verbeteren. Via deze aanpak krijgen kinderen en jongeren met en zonder leermoeilijkheden de kans om op een speelse, gevarieerde en efficiënte manier blind te leren typen. Voor kinderen met DCD, leer-, of schrijfmoeilijkheden kan de computer immers een hulpmiddel zijn, maar vormt het leren typen vaak een extra uitdaging.

Hoe werkt de methode?

  • we gebruiken veel verschillende leerkanalen (zowel auditief, visueel, motorisch-tactiel, geheugen, als redeneren,…) om het blind typen aan te brengen
  • we leggen geen stresserende tijdsdruk op
  • we leren het typen vinger per vinger aan (i.p.v. met alle vingers tegelijk in horizontale rijen zoals bij de klassieke typmethodes)
  • we leren het automatiseren via een omweg: eerst automatiseren we de letters en letterposities vooraleer we de motorische component toevoegen. Om de letterposities gemakkelijk te kunnen onthouden maakt de methode gebruik van zinnen en verhaaltjes. Voor de linkerwijsvinger, die de letters r, t, f, g, v en b bedient, wordt dit bijvoorbeeld: De roofvogel vliegt over de top, de fazant zit in het gras, de vis zwemt in een beek. We oefenen dit op een speelse en gevarieerde manier in a.d.h.v. de invuloefeningetjes in ons werkboekje, een quiz, een raadsel, enz

Binnen de Groeiweide hebben we door jarenlange ervaring met TypTien de methode nog wat uitgebreid:

Na het oefenen van de letters en letterposities oefenen we apart de bewegingen in die de vinger moet uitvoeren op het toetsenbord, met en zonder visuele sturing. Pas als we dit goed onder de knie hebben gaan we met het werkelijke blind overtypen aan de slag waarbij we de letters van een bepaalde vinger door elkaar leren overtypen in oefenbladen. Op deze oefenbladen staan alle oefeningen duidelijk weergegeven: de kinderen typen vlak onder de tekst die ze overtypen, zo hoeven ze niet steeds te zoeken waar ze gebleven waren. Vooral voor kinderen met leermoeilijkheden kan dit een groot verschil maken. Dit stimuleert hen ook om steeds naar het scherm te blijven kijken. Indien nodig wordt er geoefend in een speciaal programmaatje waarbij de kinderen bij een foutje de backspace niet hoeven te gebruiken en zo hun handen kunnen laten staan.

Pas in een laatste fase leren we blind typen terwijl we onze denkruimte gebruiken om te bedenken wat we gaan typen en te controleren op spelling.

typtien2

De opbouw van de cursus ‘TypTien’ binnen de Groeiweide

Tijdens de schoolvakanties geven we 4x twee uur les op één week tijd. Na deze intense training wordt er een oefenschema voor thuis opgesteld. Elke week krijgt uw kind online oefenbladen doorgestuurd in een speciaal programmaatje dat u kan downloaden op uw eigen computer. De oefenbladen worden op maat afgesteld. De therapeut volgt het oefenschema van thuis uit mee op. De bedoeling is dat uw kind elke dag 5 minuutjes oefent, of 3x/week 10 minuutjes. Dit is zeer belangrijk om hetgeen geleerd werd verder te automatiseren.

Na 2-4 weken thuis oefenen vindt er een terugkomsessie plaats van 1u  om de evolutie op te volgen en worden er nog hoofdletters aangeleerd (cursus 9-12 jaar) of Franse letters/wiskundige tekens (cursus 12-15 jaar). Ook na deze sessie volgt er terug een oefenprogramma voor thuis.

Tenslotte komen we nog een laatste keer 1u samen om het typen te oefenen met tekst die we zelf bedenken tijdens het typen. Er worden dan ook enkele testjes afgenomen (oa een gerichte foutenanalyse) waarna elke gemotiveerde deelnemer een diploma ontvangt!

Het programma ziet er doorgaans als volgt uit:

  • Dag 1: de linker en rechter wijsvinger (12 letters)
  • Dag 2: de linker en rechter middenvinger (6 letters/tekens) + herhaling
  • Dag 3: de linker en rechter ringvinger (6 letters/tekens) + herhaling
  • Dag 4: de linker en rechter pink (6 letters/tekens) + herhaling
  • Dag 5/Terugkomles 1: de hoofdletters en enkele leestekens
  • Terugkomles 2: typspelletjes op internet en smileys

Aanbod voor scholen: In 6 tot 8 wekelijkse lessen na schooltijd schooltijd worden de lessen afgewerkt met  een wekelijks oefenschema voor thuis. De prijs is bespreekbaar.

Wat mag u verwachten na deze cursus?

De nadruk ligt op het motorisch automatiseren van de letters zonder en het juist typen zonder op het toetsenbord te kijken. NIET op het genereren van een zeer hoge typesnelheid. Hierbij maak ik gebruik van mijn ervaring als psychomotorisch therapeut in het werken met deze kinderen om het motorisch leren optimaal te ondersteunen. Er worden max. 6 kinderen toegelaten per cursus zodat ieder kind de nodige individuele aandacht kan krijgen.

Als ouder speelt u een belangrijke en motiverende rol om het oefenen thuis verder te stimuleren! Eens de kinderen zich het blind typen eigen hebben gemaakt en dit regelmatig onderhouden wordt via schoolwerk op pc, internet, email, etc. komt de snelheid vanzelf wel met de jaren.

 

Praktisch

Kostprijs: 150 euro (incl. werkboekje, online oefenbladen en opvolging gedurende 2 maanden)

Kleine groepjes: min. 4 – max. 8 deelnemers

Leeftijden: 9-15 jaar

Een eigen laptop meenemen hoeft niet; er is voor ieder kind een laptop beschikbaar.

 

Data in Herent (bij Leuven)

Plaats: Groepspraktijk “De Ondersteuning” – Wijgmaalsesteenweg 192a – 3020 Herent

ZOMERVAKANTIE  2022

5 basislessen: maandag 11/07 t.e.m. vrijdag 15/07 van  13u30-15u30

+ 1 terugkomles: zaterdag 27/08 van 13u30-14u30

 

Inschrijving Leuven (Herent): U kan uw kind inschrijven in de TypTien in Leuven door het formulier in te vullen via deze link.

 

 

Data in Antwerpen Berchem 

Plaats: Multidisciplinair Centrum  “Puzzel” –  Uitbreidingstraat 488 – 2600 Berchem

Kerstvakantie 2021-2022: VOLZET
Maandag 27/12 t.e.m. donderdag 30/12 van 11u-13u (alle leeftijden)
+ 2 terugkomlessen op zaterdag 22/01 en 12/02 van 11u-12u
Paasvakantie 2022:
maandag 4/04 tem do 7/04 van 11u-13u (alle leeftijden)
+ 2 terugkomlessen op zaterdag 30/04 en 21/05 van 11u-12u
Zomervakantie 2022:
maandag 4/07 tem vr 8/07 van 11u-13u (alle leeftijden)
+ 1 terugkomles op zaterdag 27/08 van 11u-12u

 

Inschrijving Antwerpen: U kan uw kind inschrijven in de TypTien in Antwerpen door het formulier in te vullen via deze link.

Stuur me een email:

Naam:*
E-mail:*
Onderwerp:*
Bericht:
Typ de karakters over: